Hệ thống các Đảng phái chính trị ở Đức

11.12.2021 tại Freiberg

Dành cho các bạn trẻ dưới 27 tuổi và từng có trải nghiệm về di cư/ nhập cư

 

Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hệ thống các Đảng phái chính trị ở Đức. Và các bạn sẽ có cơ hội được đặt những câu hỏi như:

- Ý nghĩa trong tên gọi của các Đảng là gì?

- Đảng nào ủng hộ việc bảo vệ môi trường?

- Đảng nào sẽ bảo vệ cho những người trẻ chúng ta?

- Nhóm đối tượng nào là nhóm chính trong mỗi Đảng?

- Thành lập liên minh có ý nghĩa như thế nào?

Và hơn thế nữa.

djo và Kulturbüro Sachsen e.V. rất mong chờ được gặp các bạn.

 

Cách thức đăng kí và liên hệ:

elsa.hennig@djo-sachsen.de | 0351-79670750