My o nás

My o nás

Organizace djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Sachsen je celostátně aktivní, svobodný, demokratický, nábožensky neutrální a nestranický svaz mládeže. V rámci práce s mládeží usiluje o kulturní zapojení mladých přistěhovalců, což má sloužit jako prostředek k hledání vlastní identity a pomoc k  začlenění do společnosti.

Organizace djo-Landesverband , která byla založena v roce 2006 v Sasku, nabízí mladým lidem, ať již se zkušeností migrace nebo bez ní, možnosti kvalifikace a dalšího rozvoje a současně se zasazuje o ocenění dobrovolnické činnosti.

Svaz si dal za cíl propojit již existující činnosti organizací  pro mladé migranty a spolků pro domácí a  využít tak jejich potenciál, zajistit jejich součinnost a podpořit tím rozšíření interkulturních obzorů v Sasku.

Organizace djo – Landesverband Sachsen působí jako zastřešující svaz pro organizace a sdružení pro mladé migranty v Sasku.

Našimi činnostmi usilujeme o aktivní zapojení mladých lidí nezávisle na jejich původu. Při tom je pro nás důležité rovné, tolerantní a solidární soužití v kulturní rozmanitosti. Náš svaz se rázně obrací proti všem formám nenávisti vůči skupinám osob. Nedílnou součástí naší práce je potlačování a prevence předsudků a rasismu a zaměřujeme se na uznání skutečnosti, že kulturní rozmanitost je základem naší společnosti.

Kdo tvoří naši cílovou skupinu?

Organizujeme aktivity pro mladé lidi ve věku 12 a 27 věku nezávisle na jejich původu. Djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Sachsen e.V. je dobře propojená organizace, která disponuje mnoha kontakty v zahraničí, především v oblastech původu migrantů.

Co je na djo výjimečné?

V organizaci djo se setkává mnoho spolků a sdružení různého rázu. Divadelní, sportovní a kulturní spolky se mísí s kluby a skupinami mladých migrantů. Společně, to znamená místní mládež a mladí migranti, vytvářejí projekty, realizují své nápady a budují společné soužití v Sasku, které bude udržitelné pro budoucnost.

Tohle děláme!

  • Kulturní spolupráce mládeže: Chceme dětem a mládeži umožnit společné zážitky, tvorbu a učení v projektech týkajících se kulturního vzdělávání – je jedno, zda se jedná o film, tanec, hudbu… Jde o to, co chcete dělat vy!
  • Interkulturní práce s mládeží: Cíleně vytváříme projekty, které dávají dohromady mladé lidi s různým původem a umožňují interkulturní učení.
  • Mezinárodní práce s mládeží: Našimi mezinárodními programy výměny mládeže a odborníků, které se uskutečňují v Sasku i v zahraničí, významně přispíváme k porozumění lidí a mezi lidmi.
  • Úsilí o integraci: Nedílnou cílovou skupinou naší práce s mládeží jsou mladí migranti a migrantky. Chceme tyto děti a mladé lidi podpořit při jejich začlenění do společnosti pomocí prostředků pomoci pro mládež. Pomáháme mladým přistěhovalcům tím, že podporujeme jejich projekty, sdružení a organizace.
  • Vzdělávání mládeže: V organizaci djo nejsou mladí lidé pouze účastníky práce s mládeží, nýbrž i jejími tvůrci. Za pomoci mimoškolních vzdělávacích aktivit vás připravíme na zapojení do společnosti a realizaci vašich vlastních nápadů na projekty.
  • Politické vzdělávání mládeže: Pro vás a s vámi uskutečňujeme projekty na témata, jako je například politická participace, boj proti rasismu, demokracie, přistěhovalectví, útěk a azyl.